Inspectie en keuring

Elektrische installaties worden in Nederland ontworpen conform de NEN 1010. Als de installatie eenmaal op opgeleverd geldt de NEN 1010 niet meer; nu wordt er gebruik gemaakt van, of werkzaamheden verricht aan de installatie. Dit gebruik heet "De bedrijfsvoering van een elektrische installatie". De volgende normen zijn nu van toepassing: NEN-EN 50110-1 (Europese norm) en NEN 3140 (aanvullende Nederlandse norm).

Waarom een inspectie van de installatie?

De genoemde normen zijn van groot belang voor de veiligheid van mensen. De werkgever is wettelijk verplicht er voor zorg te dragen dat zijn werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze verplichting staat vermeld in de Arbo-besluit. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 worden hierin vermeld en zijn daarom rechtsgeldig. Wanneer een werkgever kan aantonen dat zijn elektrische installatie voldoet aan deze normen zal bij een eventueel ongeval met betrekking tot de installaties, de schuldvraag niet automatisch bij hem terechtkomen. Dit geldt overigens niet alleen bij de relatie werkgever - werknemer, maar bijvoorbeeld ook bij de relatie: eigenaar - huurder, school - leerling, winkel - klant.

Het inspecteren van de elektrotechnische installatie kan Tieleman & Co bv geheel verzorgen. Zowel het opstellen van het inspectieplan, het uitvoeren van de inspectie en meting, alsmede het opstellenen van een duidelijk inspectierapport kan door ons worden gerealiseerd.

Door het laten inspecteren van de elektrische installatie door Tieleman & Co bv verzekerd u zich van een objectieve, deskundige en vooral ONAFHANKELIJKE inspectie. Indien gebreken aan de installatie worden geconstateerd, wordt in het inspectierapport een aanbeveling gedaan met betrekking tot het herstellen van de gebreken.

Doel van de inspectie

Het doel van het uitvoeren van de inspectie van de elektrische installatie, elektrische uitrusting van machines en elektrische apparatuur is het controleren of de installatie voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties". Bij de uitvoering van de inspectie is aandacht geschonken aan:

 1. De veiligheid van mensen en levende have door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding;
 2. Bescherming tegen schade aan eigendommen ten gevolge van brand en hitte ten gevolge van een defect in een installatie;
 3. De vaststelling dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid en
 4. De vaststelling van de aanwezigheid van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van de norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

Mail of bel Tieleman & Co bv voor een afspraak 0180 51 33 76 info@tielemanenco.nl

Neem contact op
Bel ons op:

0180 51 33 76
Of laat ons u terugbellen:

  Maximale inzet voor onze klanten

  Sterkin installateur

  Veilig wonen dankzij de Erkende Sterkin Installateur

  Leidingen, meters, kranen, stoppen, relais, een paar oude schoenen en de stofzuiger. Dat is de gemiddelde meterkast in een notedop. Hier komen talloze kubieke meters gas en water en honderden Watts de grond uit. Een bron van energie dus voor het hele huis. Voor wie echter op eigen houtje aan de installatie sleutelt óók een bron van gevaren. Beter kunt u een beroep doen op de erkende Sterkin Installateur. Veiligheid voor alles.

  Dat veiligheid niet helemaal vanzelfsprekend is, bevestigt het dagelijkse nieuws. Explosies, brand, vergiftiging, legionella, en zelf sleutelen aan de installatie kunnen nadelige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat u tijdig een erkende Sterkin Installateur inschakelt.

  Kwaliteitseisen

  Tieleman & Co B.V. is een erkende Sterkin Installateur en voldoet aan alle normen en kwaliteitseisen van de erkenningsregeling.

  Sterkin